Stichting
Meer Armslag

Ontstaan en doelstelling

Meer Armslag - Mike van der Laarse - Lenie van de Meer
Lenie van der Meer - Ontstaan Stichting - Grondlegger

Ontstaan van de stichting

De Stichting Meer Armslag Aalsmeer ontstond op initiatief van Lenie van der Meer. Veel mensen wisten haar daarvoor al te vinden voor tips en adviezen over de zwemtechniek. Tijdens de verbouwing van zwembad De Waterlelie in Aalsmeer merkte de hoofdaannemer op dat Lenie bijna dagelijks bezig was in het zwembad om belangeloos andere zwemmers te helpen. Hij was zeer onder de indruk van haar inzet en schonk haar een financiële bijdrage, zo ontstond bij Lenie het idee een stichting op te richten voor het ondersteunen van zwemmers met een beperking. Zij benaderde Cees Wijnen, toen nog wethouder Sport- en Jeugdzaken in Aalsmeer. Ook Laura Verdegaal en Siem Kemp werden door Lenie gevraagd om samen met haar deze stichting op te starten.

Op 28 juni 2006 werd Stichting Meer Armslag Aalsmeer een feit.

Dat het concept goed werkt blijkt uit de prachtige resultaten die Mirjam de Koning en Lisa den Braber behaalden op de Paralympics in 2008 en 2012. Ook Lisa en Mirjam kregen in de beginperiode financiële ondersteuning van de stichting en trainden onder begeleiding van Lenie van der Meer.

Doelstellingen van de stichting

De Stichting Meer Armslag biedt financiële ondersteuning aan zwemmers met een beperking die zwemmen in clubverband bij zwemvereniging Oceanus. De zwemmers zijn geselecteerd voor deelname aan de wedstrijdtrainingen en komen bij wedstrijden uit voor zwemvereniging Oceanus.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het werven van fondsen
  • het verkrijgen van subsidies
  • het binnenhalen van sponsorgelden

De financiële middelen zijn bestemd voor het organiseren van en financieel bijdragen aan:

  • vervoer van en naar trainingen en wedstrijden
  • zwemgelegenheid voor trainingen en wedstrijden
  • hulpmiddelen, nodig voor mensen met een lichamelijke beperking, om aan trainingen en wedstrijden deel te kunnen nemen
  • het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie over de mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking om aan de zwemsport deel te nemen.
Lenie van der Meer - Trainster bij Oceanus - Doelstellingen Stichting

Bestuur van de stichting

Meer Armslag - Mike van der Laarse - Voorzitter

Mike van der Laarse

Voorzitter

Meer Armslag - Ingrid van der Laarse-van der Meulen - Secretaris - Penningmeester

Ingrid van der Laarse – van der Meulen

Secretaris / Penningmeester

Meer Armslag - Laura Verdegaal - Bestuurslid - Trainster

Laura Verdegaal

Bestuurslid / Trainster

Meer Armslag - Marjethe Verhoeven - Trainster

Marjethe Verhoeven

Trainster

SUPPORTERS VAN MEER ARMSLAG

Mike Multi Foundation
Multi Supplies
Kicks Fotos
Oceanus Aalsmeer
Aalsmeer.nu media en design
Rabobank
Boom Belettering
Bass 4 Events
Meerlanden Fonds
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart